Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Distansundervisning höjer den digitala kompetensen

Skriv ut

Dela

Twittra

Att undervisa på distans har blivit en vardag för många skolor runt om i Sverige.  

Corona har gjort att elever på gymnasiet har skickats hem och detta har ställt helt andra krav på pedagoger och elever.

På Katedralskolan i Skara har man undervisningarna helt på distans. Där startade pedagogerna omställningen genom att finnas på plats så att de kunde stötta varandra i det nya arbetssättet. Nu när det finns en vana börjar fler och fler lärare arbeta hemifrån. Anders Vilhelmsson, IT-strateg inom Barn & Utbildning i Skara kommun lyfter pedagogernas insatser:

”Pedagogerna på gymnasiet har tvingats växla om från en traditionell undervisning till distansundervisning. Lärarna ska ha beröm för hur snabbt de kunde sadla om till distansundervisning och hur de trots problem med lärplattformen kunde genomföra undervisningen via Teams.”

Men hur fungerar det att hålla undervisning på distans och hur upplevs de digitala verktygen av pedagogerna och eleverna? Vi pratade med Marie Nilsson, lärare på Katedralskolan i Skara som just nu har tre handelsklasser på distans.
-”När vi skickade hem eleverna var vi snabbt igång med Microsoft Teams. Under de första veckorna var både elever och lärare i en pressad situation då läroplattformen kraschade och många av pedagogerna var ovana att arbeta med distansundervisning. Vi lärare satt tillsammans de första veckorna för att stötta varandra men även vi sitter nu på distans. Jag hade erfarenhet av Teams sedan innan och hjälpte mina kollegor att sätta upp klassernas team. Vi har fått igång ett klassrum som är öppet dygnet runt och eleverna kan ställa frågor när som helst på dygnet.” säger Marie. Hon lyfter att hon känner att hon trots allt kommer närmre eleverna med hjälp av de digitala verktygen.

Eleverna lämnar in alla uppgifter digitalt och som ett resultat av detta höjs kompetensen på både ordbehandling och presentationsmaterial som skapas. Även för lärarna blir det ett kompetenslyft enligt Marie då man tvingas till att arbeta mer digitalt.

Jag tror att efter Corona kommer vi att ha möjlighet att variera vårt arbetssätt, både med det digitala och den traditionella undervisningen, menar Marie som ser mycket positivt i att arbeta med en mix av båda arbetssätten i skolan framöver.

Trots de digitala verktygen och att både lärare och elever nu ställt om sitt arbetssätt på grund av Corona saknar de den sociala kontakten som inte blir detsamma som om man skulle träffas i klassrummet på skolan. Marie påpekar dessutom att det krävs en helt annan disciplin för eleverna då de ska lämna in flera uppgifter varje dag.

Det vi kan konstatera är att Corona har gjort att vi skapat en mer digital vardag för oss, och att vi med all säkerhet kommer ställa mer krav på de tekniska verktyg som vi kommer att använda.

Relaterat innehåll

Service Desk

Tel: 0510-771800
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

Mån - Tors: 07:30 - 16:30
Fredag: 07:30 - 16:00

"div class="social-icons-container">