Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Tidplan och påverkan telefoniinförande

Skriv ut

Dela

Twittra

Bild över Telefoniiutförande

Här kan du läsa om allt som är aktuellt med anledning av bytet av telefonileverantör för samtliga kommuner inom V6.

Bakgrund
Kommunerna har genomfört en gemensam upphandling av telefonitjänst som resulterat i en gemensam lösning av nytt telefonisystem. Under perioden maj till och med september kommer därför samtliga kommuner i V6-samarbetet (Götene, Lidköping, Skara, Essunga, Grästorp och Vara) att byta till en gemensam telefonilösning. Alla med undantag av Vara kommun som idag har Telia, behåller nuvarande operatör Telenor, men kommer att byta telefonisystem.

Varför gjordes upphandlingen?
Upphandlingen gjordes av flera olika anledningar:

  • Utöka samarbetet mellan kommunerna
  • Skapa en telefonilösning med ännu högre driftsäkerhet
  • Minska kostnaderna för telefonin
  • Skapa bättre förutsättningar för en enhetlig kommunikationsplattform (video, chatt, telefoni och virtuella möten)

Vad är skillnaden i det nya systemet mot det gamla?
Det nya telefonisystemet innebär ett nytt gränssnitt för följande funktioner:

  • hänvisning och telefonkatalog i mobil och dator
  • telefonistfunktioner
  • svarsgruppsfunktion

Hur kommer jag att påverkas av bytet?
Vi arbetar för att påverkan ska bli så liten som möjligt. Du som användare kommer förhoppningsvis inte märka så mycket av bytet. Du som arbetar i Vara Kommun kommer behöva byta simkort.

Samtliga kommuner kommer att byta telefoni- och hänvisningssystem. Funktionen är den samma men systemet har ett annat utseende. Det kommer att finnas information på intranätet längre fram om hur det nya hänvisningssystemet fungerar och hur du hänvisar din telefon.

Telefonister och handläggare i svarsgrupper kommer att utbildas i det nya verktyget via lärarledda utbildningar eller e-utbildning.

All telefonisupport sköts av Göliska IT
I samband med övergången till den nya telefonilösningen kommer all support som tidigare sköttes av personal i kommunens växel skötas av servicedesk på Göliska IT. Det innebär att vid eventuella felanmälningar mm görs det direkt till servicedesk på Göliska IT.

När påverkas jag?
Nedan finner du en grov tidplan över när själva bytet sker för respektive kommun.
Göliska IT – 13 april
Vara kommun – 18 maj
Götene & Skara kommun – 1 juni
Essunga & Grästorp kommun – 24 augusti
Lidköpings kommun – 7 september

Mer information kommer
Detaljerad information om tidpunkter, påverkan, utbildningsmöjligheter och kontaktkanaler för support med mera kommer primärt att kommuniceras via intranet och via mejl.

Essunga - Grästorp - Götene - Lidköping - Skara

Har du frågor kontakta respektive kontaktperson på din kommun.
Essunga - Övergången till det nya telefonisystemet kommer ske vecka 34.
Kontaktperson: Kristina Rudolfsson
Grästorp - Övergången till det nya telefonisystemet kommer ske vecka 34.
Kontaktperson: Tommie Ravn
Götene - Övergången till det nya telefonisystemet kommer ske vecka 22.
Kontaktperson: Ingemar Ros
Lidköping - Övergången till det nya telefonisystemet kommer ske vecka 36.
Kontaktperson: Lars-gunnar Rask
Skara - Övergången till det nya telefonisystemet kommer ske vecka 22.
Kontaktperson: Peter Blom

Vara

När sker övergången till det nya systemet?
Någon gång under vecka 19-20. Vi kommer att återkomma med exakt datum inom kort.

Vad innebär det för mig som användare?
Det kommer vara en specifik dag och tidpunkt när själva bytet sker. Vi vet ännu inte exakt vilken dag det blir men det blir någon gång under veckan 19-20. Inför övergången kommer vi som arbetar i Vara kommun att behöva byta simkort. Ditt nya simkort kommer du att få av din chef. Simkortet ska bytas samma dag som övergången sker, men mer detaljerad information om när och hur detta går till kommer när vi börjar närma oss bytet.

Samtliga kommuner kommer även att byta hänvisningssystem. Funktionen är den samma men systemet har ett annat utseende. Det kommer att finnas information på intranätet längre fram om hur det nya hänvisningssystemet fungerar och hur du hänvisar din telefon.
Telefonister och handläggare i svarsgrupper kommer att utbildas i det nya verktyget via lärarledda utbildningar eller e-utbildning.

Kontaktperson: Maria Joelsson, Kommunikationsavdelningen

Service Desk

Tel: 0510-77 70 00
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

På grund av pågående pandemi krävs tidsbokning. 

"div class="social-icons-container">