Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

Nytt verksamhetssystem för skolverksamheterna

Skriv ut

Dela

Twittra

Skolverksamheterna i V6-kommunerna har skrivit avtal med Tieto Evry kring nytt verksamhetssystem från våren 2022.

I början av 2019 drog V6-kommunerna igång ett projekt för att köpa ett gemensamt verksamhetssystem för förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och SFI. Till en början var det fokus på att enas om omfattningen kring funktionaliteten som verksamhetssystemet skulle ha hand om. Eftersom det rör sig om 6 kommuner och flera olika skolformer där man haft olika arbetssätt och olika system sedan tidigare så var det inte en självklarhet. Samverkan som finns inom V6 på allt fler områden, såsom ekonomisystem, bygglovssystem m.fl., ger stora effekter när man har samma system och samma arbetssätt i stor utsträckning men vägen dit kan ibland vara något krokig har vi fått erfara. Vi är övertygade om att den samverkan som vuxit fram genom projektet kommer gagna kommunerna framöver och är början på en än större samverkan mellan skolverksamheterna. Det kommer ge minskad sårbarhet, högre kvalitet och fortsatt kompetenshöjning genom samarbete och lärande av varandra.

Vi är drygt 10 personer som arbetat kontinuerligt i projektet för att ta fram kravställning och vi har under resans gång tagit hjälp av olika grupper av slutanvändare som jobbar med systemen idag och som är experter på vad som behöver finnas. Det har även varit många leverantörsvisningar för att skaffa sig en bild av vad som faktiskt finns framtaget idag och som är möjligt att kravställa på. Vi har dock varit noga att formulera kraven på sådant sätt att ingen leverantör medvetet skulle exkluderas.

Det har varit många och långa diskussioner om kraven där vi fokuserat på funktionalitet som vi önskar ha utan att fastna i gamla arbetssätt utifrån de system som används idag. Det har varit en utmaning och tidsödande men vi är övertygade om att det gett ett bra förfrågningsunderlag som innefattade över 700 krav med ca 20 kända integrationer till andra system.

Förfrågningsunderlaget var färdigt runt årsskiftet och anbudsförfrågan gick ut i början på januari. Efter inkomna anbud har vi gjort sedvanliga kontroller att leverantör har svarat på ska-kraven som måste vara svarade på och haft flera möten där de visat på att de faktiskt lever upp till dem och där vi fått chansen att förtydliga de saker som vi ansett behövt det eller som varit oklara.

Vi är nu väldigt glada att vi nått vägs ände med upphandlingsprocessen och skrivit avtal med Tieto Evry att köpa deras system Tieto Education under 6 år med möjlighet att förlänga ytterligare 6 år. Vi kommer planera införandeprojektet innan sommarledigheterna och påbörja implementationen direkt efter sommaren för att kunna gå skarpt med systemet under våren 2022. Vi kommer säkerligen få anledning att återkomma med uppdateringar kring det projektet under arbetets gång.

Relaterat innehåll

Service Desk

Tel: 0510-77 70 00
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4, 531 60 Lidköping

Återställ lösenord

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag samt dag före röd dag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

Måndag - Fredag: 08:00 - 12:30

kartbild
"div class="social-icons-container">