Göliska IT

Strategisk partner till 6 kommuner i samverkan

CGI tog hem upphandlingen av ekonomisystemet

Skriv ut

Dela

Twittra

Under 2019 har en projektgrupp arbetat med kravspecifikationen för ekonomisystemet som ska införas i de sex kommunerna, Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara samt i flera av de helägda bolagen.

Samtliga sex kommuner har haft ekonomisystemet Visma sedan 90-talet. Lagen om offentlig upphandling (LOU) kräver att kommuner upphandlar inköp och ekonomisystem är inget undantag. Under sommaren 2018 beslutade därför ekonomicheferna i de sex kommunerna att genomföra projektet tillsammans. Allt utifrån den avsiktsförklaring som politikerna formulerade 2014 om samarbete mellan kommunerna. Ekonomicheferna formulerade en viljeinriktning om att bland annat ”genomföra en gemensam upphandling och gemensamt införa ett gemensamt ekonomisystem”. Gemensamt och samarbete är ledorden.

Tidplan – införande 2021

Projektet startade i oktober 2018 med leverantörsvisningar av tre stora system. Styrgruppen, som består av ekonomicheferna i kommunerna och av VD:n på Göliska IT, formulerade en projektplan, en kommunikationsplan samt gjorde en riskanalys i november. I december påbörjades arbetet med att göra en kravspecifikation. Detta arbete har gjorts av en projektgrupp med en representant från varje kommun. Arbetet har följt den uppsatta tidplanen och är nu avslutat.

Nu är upphandlingen klar, och utfallet blev CGI's system Raindance.

Tre projekt i ett

Det är ett stort projekt att byta ekonomisystem. I kommunerna finns drygt 1 800 personer som använder systemet. Utöver att byta ekonomisystemet kommer även e-handel att införas under våren 2021 i de kommuner som ännu inte har det. I dagsläget är det endast Lidköping som har e-handel. Kommunerna ska ha samma uppsättning av systemet och för att kunna samarbeta än mer i framtiden så kommer kodplanen att anpassas så att alla kommuner har samma kodplan. Det är alltså tre projekt som genomförs i ett projekt:

1. Byte av kodplan
2. Byte av ekonomisystem
3. Införande av e-handel

Har ni frågor, vänd er till projektledare:
Camilla Verngren
0510-77 66 60
camilla.verngren@vara.se

Relaterat innehåll

Service Desk

Tel: 0510-77 70 00
Epost: servicedesk@goliskait.se

Göliska IT

Fiskaregatan 4 531 30 Lidköping

Öppettider Service Desk

Mån - Tors: 07:00 - 16:30
Fredag: 07:00 - 16:00

Öppettider Kundcenter

På grund av pågående pandemi krävs tidsbokning. 

"div class="social-icons-container">